Счетоводна къща Прес Пойнт

Ние от счетоводна къща Прес Пойнт предлагаме първокласно счетоводно обслужване.
Извършваме пълна гама от счетоводни услуги, професионални данъчни консултации, осигурителни и трудово-правни консултации и други. Имаме богат опит и познания както в сферата на търговията и услугите, така и в производството и работата със земеделски производители и стопани.
Предоставяме професионални счетоводни услуги като:
– Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
– Регистрация на фирма. Регострация по ЗДДС. Изготвяне и предоставяне на справки-декларации по ЗДДС (и всичко свързано с предприятието, като данъчно облагане)
– Личен състав, Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори
ТРЗ, Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски
– Консултации, относно наемане и освобождаване на персонал
– Отчети за паричния поток
– Проследяване на приходите, разходите и счетоводна политика
– Текущи консултации и съдействие при всички счетоводни, данъчни и технически въпроси

Основното ни намерение е да създадем дългогодишни бизнес връзки с клиентите си. Основаваме тези връзки на честност и уважение. Нашата работа е базирана на индивидуален подход като предоставяме устойчиви, оригинални и нови решения.

Ние от счетоводна къща… ще ви спестим време и разходи. Печелите предимството на професионалната помощ по всяко време.

Ние ще ви улесним, създавайки доверие и гаранция чрез яснота, прозрачност и последователност. Помагаме на нашите клиенти да изграждат увереност и да постигат устойчиви резултати.
0878 22 62 10