Счетоводни услуги Стара Загора

В основата на всеки бизнес е счетоводството, което трябва да е изрядно и да е в съответствие с данъчното и осигурителното законодателство. В счетоводна кантора Прес Пойнт ще получите индивидуален подход и коректно отношение, независимо от размера на вашата фирма. Можете да разчитате на лесен достъп до нашия квалифициран персонал и бързи решения на вашите проблеми със следните счетоводни услуги:
– Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
– Регистрация на фирма. Регострация по ЗДДС. Изготвяне и предоставяне на справки-декларации по ЗДДС (и всичко свързано с предприятието, като данъчно облагане)
– Личен състав, Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори
ТРЗ, Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски
– Консултации, относно наемане и освобождаване на персонал
– Отчети за паричния поток
– Проследяване на приходите, разходите и счетоводна политика
– Текущи консултации и съдействие при всички счетоводни, данъчни и технически въпроси

    Изпратете ни запитване

    0878 22 62 10