Консултантски услуги по Европейските програми

Изготвяме и проекти по всички европейски програми, като предварителните проучвания са важна част за реализирането на успешни инвестиции. Всички европроекти, изготвяни от екипа ни са на база на отборна работа съвместно с нашите клиенти и екипа ни.

Имаме опит и професионалисти, на които можете да разчитате!

Програмите, които в момента са най-актуални и по които можем да Ви съдействаме са:

Технологична модернизация;

Инвестиции в центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци;

Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях;

Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства.

    Изпратете ни запитване

    0878 22 62 10