ТРЗ обслужване

Разполагаме с високо квалифицирани специалисти по ТРЗ. Ние можем да Ви освободим от тежестта за разглеждане на безброй законодателни документи, както и с изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски, правим консултации, относно наемане и освобождаване на персонал.
Пълния набор от дейности,които се извършват във връзка с персонала и ТРЗ са едни от най-важните функции на счетоводството на всяка организация. Ние можем да поемем грижата по тези дейности, за да имате време ефективно да се занимавате с вашия бизнес и да бъдете спокойни по отношение на най-важния ви ресурс – вашите служители.

    Изпратете ни запитване

    0878 22 62 10