Изготвяне на финансови отчети

Можем да сме ви полезни с изготвяне на финансови отчети като отчети за паричния поток, както и отчет на приходите и разходите. Според вашите специфични нужди ние адаптираме наште услуги. Различните видове финансови отчети са от първостепенно значение за ефикасното функциониране на бизнеса.

Изготвяне на счетоводна политика

За представянето и изготвянето на финансовите отчети на една компания, трябва да се изберат счетоводните правила и насоки, които да образуват счетоводната политика на фирмата. Ние съдействаме на нашите клиенти в процеса на изготвяне на счетоводна политика. Както при преминаване към нови счетоводни стандарти, така и при планиране и обработка на сложни транзакции, ние представяме на нашите клиенти избор на счетоводна политика и анализираме тяхното въздействие върху финансовите отчети .

Годишни финансови отчети

На основата на опита си в съставяне на годишни финансови отчети ще ви помогнем с различни прегледи, препоръки, консултации и обработка на документи и декларации. Ние можем да изготвим отчети за паричния поток, да проследим приходите, разходите и да оформим вашата счетоводна политика.

    Изпратете ни запитване

    0878 22 62 10