Счетоводни услуги цени

Цена на счетоводни услуги
Цената е това, което интересува всеки собтвеник на бизнес. Цената, която заплащате за счетоводство, е важен фактор, но определящи са винаги качеството на услугата и защитата, които получавате насреща.
Предлаганите от нас цени на счетоводни услуги са коректни, прозрачни и ясни. Предлагаме еднократни счетоводни услуги, годишно счетоводно приключване, както и услуги с абонамент.
Според спецификите на вашия бизнес изготвяме индивидуална оферта. При калкулиране на цената за абонаментно обслужване трябва да знаем:
-Средномесечния документооборот на фирмата
-Брой персонал
-Брой банкови сметки
-Дейността на фирмата
-Водене на складови наличности

Моля, свържете се с нас и опишете вашата сфера на дейност, за да ви дадем точна цена на счетоводни услуги.

За фирми без регистрация по ЗДДС:
Брой документи
Цена на месец в лв.
до 20 док./месец
280 лв.
до 40 док./месец
400 лв.
За фирми регистрирани по ЗДДС:
Брой документи
Цена на месец в лв.
до 20 док./месец
280 лв.
до 40 док./месец
400 лв.
При по-голям брой персонал се добавят следните суми:
Брой документи
Цена на месец в лв.
до 20 док./месец
280 лв.
до 40 док./месец
400 лв.
до 70 док./месец
520 лв.
0878 22 62 10